Mühendislik ve Tasarım

Engineering construction concept, Two female engineers is brainstorming sketches blueprint together

Mühendislik tasarımının sadece harika bir fikirden ibaret olduğunu düşünmek yanlış olurdu. Bir tasarımın sonucu, tasarım sürecinde karşılaşılan fiziksel ve maddi kısıtlamalar, belirsiz sorunlar, rekabet ve ticari endişeler tarafından etkilenir. Bununla birlikte, kullanıcıların kalite fiyat algısı, bir tasarımın ne kadar zaman ve çaba gerektirdiğini belirler. Bir tasarımın ilgili soruna en iyi çözüm olduğunu inandırmak için bütün bu süreci iyi bir şekilde anlatmak gerekir.

 • Proje Briefi Hazırlanması 
 • Mimari Konsept Tasarım 
 • Mimari Ruhsat Projesi 
 • Mimari Uygulama Projesi 
 • İç Mimari Konsept Proje 
 • İç Mimari Uygulama Projesi 
 • Strüktürel Statik Proje 
 • Elektrik Projesi
 • Mekanik Projesi 
 • Altyapı Projesi 
 • Yangın Projesi 
 • Peyzaj Projesi 
 • İşletme Projesi 
 • Araziye Özel İmar Etütleri
 • Resmi Prosedür Etütleri
 • Ruhsatlar ve Onaylar 
 • Denetim 
 • Şantiye Kontrolü 
 • İş Güvenliği
 • Ekipman ve malzeme kontrolü