Gayrimenkul Geliştirme

Real estate market conceptual image

Gayrimenkul geliştirme; bir arsanın bölgenin sosyal ve ekonomik konjonktürüne göre finansal, yasal, rakip, arz-talep dengesi, tasarım, konsept, süre vb. analizler ve fizibilite çalışmalarının yapılıp proje üretilerek gerekli finansmanın sağlanması ile oluşturulan yatırım türüdür. Gayrimenkul geliştirme projelerinin gerçekleşmesi için yatırımcı tarafından 3 önemli yapı taşının bir araya getirilmesi gerekmekte olup bunlar Arazi, Proje Düşüncesi ve Sermayedir. Bu üç yapı taşının tek bir yatırımcı bünyesinde bulunabileceği gibi, birden fazla yatırımcının birlikteliği ile kurulacak ortak yatırım projeleri ile sağlanabilir. Bu ortaklığın oluşturulması, sürdürülebilmesi ve gerekli adımların atılması, planlanan gayrimenkul geliştirme projesinin iyi irdelenip analiz edilerek planlanması ile kolay yönetilebilecektir.

Yapımı düşünülen gayrimenkul geliştirme projelerinizde yatırımınızda maksimum faydayı elde edebilmeniz ve yatırımınızın geri dönüş süresini minimuma indirebilecek şekilde planlamayı ve süreç boyunca mücbir sebepler dışında oluşabilecek rizikoları tespit ederek, bu bağlamda gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırımınız öncesinde yapılacak analiz ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra; projenin hayata geçirilme ve sonrasında birincil ve ikincil satışları sırasında da yapılan analizlerin kontrol edilerek ihtiyaca göre yenilenmesini Barbaros Yatırım olarak siz müşterilerimize garanti ediyoruz.

 Bu neden ile gayrimenkul geliştirme projelerinde yapılması gerçekleştirmek istenen yatırımın;

 • Bölgenin demografik yapısı, sosyo-ekonomik konjonktürü,
 • Finansal analizler,
 • Pazar araştırması,
 • Fizibilite çalışmaları,
 • Yatırım için en uygun gayrimenkul türü analizi (konut, rezidans, ofis, plaza, ticari ünite, karma proje, vb.),
 • Bölgenin arz – talep dengesi analizi,
 • Müşteri talep, tercih ve eğilimleri ile alım gücü analizi,
 • Hedef kitle irdelemesi,
 • Konsept tespiti ve geliştirilmesi,
 • Bölgedeki mevcut stok, yapımı devam eden proje ile planlanan projelerin analizi,
 • Bölgede muadil yatırımların fırsat, cazibe, eksiklik, nicelik ve nitelik incelemeleri,
 • Yapılan, yapımı süren veya planlanan; bölge potansiyelini destekleyebilecek büyük ölçekli altyapı – üst yapı projelerinin irdelemesi,
 • En etkin ve verimli kullanım analizi,
 • Swot (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
 • Yatırım süreci sonunda tahmini arz-talep dengesi analizi,
 • İkincil piyasa durumları analizi,
 • Potansiyel kira, işletme vb. diğer gelirlerin analizi,
 • Satış / Kiralama stratejinin geliştirilmesi (fiyat tespiti, pazarlama senaryoları, kampanya seçenekleri, finansman ve ödeme alternatifleri) gibi pek çok konu ve alanda araştırma, analiz ve tespit gayrimenkul geliştirme projelerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.